fbpx
Trung tâm Ngoại Ngữ FME

Thông tin về VSTEP

Thi Vstep có khó không?
Thi chứng chỉ VSTEP có khó không?

Tìm hiểu rõ hơn về độ khó của bài thi VSTEP: Cấu trúc đề thi ra sao? So sánh với các chứng chỉ khác (học phí, độ khó), và cấp bậc B1, B2 ra sao?

Read More »