fbpx
Trung tâm Ngoại Ngữ FME

Sự khác nhau giữa Milk và Dairy

Sự khác nhau giữa Milk và Dairy
Sự khác nhau giữa dairy và milk

Milk và Dairy nếu dịch ra tiếng Việt đều là sữa, tuy vậy, giữa chúng lại có nhiều sự khác nhau rõ ràng. Một vài đặc điểm và nhận dạng chung sau đây, sẽ giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa Milk và Dairy trong tiếng Anh.

Nghĩa của Milk và Dairy trong từ điển

Trong từ điển Cambridge, Milk được định nghĩa:

“The white liquid produced by cows, goats, and sheep and used by humans as a drink or for making butter, cheese,…”

Tạm dịch: chất lỏng màu trắng do bò , dê và cừu tiết ra và được con người sử dụng làm đồ uống hoặc làm bơ , pho mát , v.v.:

“The white liquid produced by women and other female mammals as food for their young”

Tạm dịch: chất lỏng màu trắng do phụ nữ và các động vật có vú cái khác tiết ra để làm thức ăn cho con non.

Ví dụ: As a nursing mother, she ensured her baby received enough breast milk (Là một bà mẹ cho con bú, cô đảm bảo con mình được bú đủ sữa mẹ).


Dairy được định nghĩa:

“Used to refer to cows that are used for producing milk, rather than meat, or to foods that are made from milk, such as cream, butter, and cheese”.

Tạm dịch: dùng để chỉ những con bò được sử dụng để sản xuất sữa , thay vì thịt , hoặc để chỉ những thực phẩm làm từ sữa , chẳng hạn như kem , bơ và pho mát.

Ví dụ: We need to pick up some yogurt from the dairy section of the store. (Chúng ta cần mua một ít sữa chua từ quầy bán sữa của cửa hàng.).

Phân biệt giữa Milk và Dairy

Sự khác nhau giữa Milk và Dairy để phân biệt là Dairy chỉ các sản phẩm có thành phần từ sữa, nó bao gồm cả milk. Với milk, nó đơn giản chỉ là chất từ động vật có vú tiết ra để nuôi con chúng (hoặc bị lấy đi cho con người sử dụng).

Ví dụ:

Khi bạn điều hướng cửa hàng tạp hóa, nhiệm vụ duy nhất của bạn là mua nước cam. Đang tìm kiếm sự trợ giúp, bạn tiếp cận một nhân viên cửa hàng thân thiện:

“Excuse me,” you inquire politely, “where can I find the orange juice?”

The clerk gestures towards the last aisle adjacent to the dairy section. “Just past the milk, eggs, butter, yogurt, and cheese,” she replies.

Bạn có thể quan tâm

Phân biệt giữa Pear, Pair và Pare
Phân biệt giữa Pear, Pair và Pare
Pear, Pair và Pare là 3 từ đồng âm trong tiếng Anh thường gây ra sự không chắc chắn do cách phát âm giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác biệt.
Sự khác nhau giữa Nauseous vs Nauseated
Sự khác nhau giữa Nauseous vs Nauseated
Sử dụng Nauseousn và Nauseated có thể gây ra vài nhầm lẫn. Mặc dù cả hai sử dụng để mô tả cảm giác không khỏe, nhưng vẫn có sự khác biệt.
Sự khác biệt giữa E.g. vs. I.e.
Sự khác biệt giữa E.g. vs. I.e.
Ie và eg đều là chữ viết tắt. Từ e.g. là viết tắt của exempli gratia và có nghĩa là “ví dụ”. Từ i.e. là viết tắt của id est và có nghĩa là "nói cách khác."