fbpx
Trung tâm Ngoại Ngữ FME

Blog

Những thông tin về giáo dục, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm học tập và các kỹ năng học tập khác nhau về ngôn ngữ.

Luyện Thi

Khám phá các thông tin cơ bản, thông tin cần biết và các mẹo thi VSTEP của FME

Xem chi tiết>>

Kinh Nghiệm

Những mẹo, thông tin và chương trình giáo dục về Ngữ Pháp trong tiếng Anh.

Xem chi tiết>>

Kinh Nghiệm

Những mẹo, thông tin và chương trình giáo dục về Kỹ Năng Nói trong tiếng Anh.

Xem chi tiết>>

Kinh Nghiệm

Những mẹo, thông tin và chương trình giáo dục về Kỹ Năng Viết trong tiếng Anh.

Xem chi tiết>>

Tất cả thông tin giáo dục mới nhất

Làm sao để tham gia TEC - Câu lạc bộ tiếng Anh tại Cần Thơ?
Làm sao để tham gia TEC - Câu lạc bộ tiếng Anh tại Cần Thơ?
TEC là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện và học hỏi tiếng Anh trong môi trường thân thiện với…
6 thì cơ bản trong tiếng Anh không thể bỏ qua
6 thì cơ bản trong tiếng Anh không thể bỏ qua
6 thì trong tiếng Anh các bạn mới bắt đầu học tiếng anh cần ưu tiên nắm chắc để dễ…