fbpx
Trung tâm Ngoại Ngữ FME
Sự khác biệt giữa Can và Could: So Sánh và Ví Dụ Cụ Thể
Sự khác biệt giữa Can và Could trong ngữ pháp tiếng Anh

Hiểu ngữ pháp tiếng Anh là rất quan trọng để giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ này. Việc sử dụng đúng ngữ pháp, từ vựng và dấu chấm câu có thể ảnh hưởng lớn đến ý nghĩa của một câu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa hai từ phổ biến, “can” và “could”, bao gồm ý nghĩa, cách sử dụng và các yếu tố quan trọng khác. Đến cuối bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng những từ này một cách chính xác trong bài nói và bài viết hàng ngày của bạn.

Bảng Tóm tắt Sự khác biệt giữa Can và Could

CanCould
Ý nghĩaCả ‘can’ và ‘could’ đều là những động từ khuyết thiếu đề cập đến ‘một khả năng’, ‘khả năng’ hoặc ‘năng lực’.
Điểm khác biệt chính‘Can’ đề cập đến một sự thật chung hoặc một cái gì đó có khả năng xảy ra mạnh mẽ.‘Could’ đề cập đến điều gì đó có khả năng thấp hoặc điều gì đó có thể xảy ra, nhưng không nhất thiết phải là sự thật chung.
Ví dụYou can get a good night’s sleep if you avoid caffeine before bedtime.It could rain later today, but the forecast is uncertain.

Nghĩa của Can và Could

Can và Could có vẻ giống nhau về ý nghĩa, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa chúng.

Tóm tắt:

  • Can được sử dụng để thể hiện khả năng, sự cho phép hoặc khả năng mạnh mẽ nói chung là đúng.
  • Could được sử dụng để thể hiện một khả năng yếu hoặc không chắc chắn.

Nhìn chung, hiểu được sự khác biệt giữa can và could rất quan trọng trong việc sử dụng chúng một cách chính xác trong các ngữ cảnh khác nhau.

Ví dụ về Can và Could

  • Can: The sun can be damaging to your skin. (Hiển nhiên)
  • Could: It could snow this weekend, but the forecast is not certain. (khả năng thấp)
  • Can: With enough practice, you can become a skilled musician. (khả năng cao)
  • Could: I could run a marathon, but I haven’t trained enough for it. (có khả năng)

Bạn có thể quan tâm

Danh từ (Noun) tiếng Anh - Định nghĩa, phân loại và ví dụ
Danh từ (Noun) tiếng Anh - Định nghĩa, phân loại và ví dụ
Danh từ (Noun) trong tiếng Anh là từ chỉ một người, một vật, một ý tưởng hoặc một địa điểm. Tìm hiểu qua các phân loại, ví dụ và trắc nghiệm.
Đại từ nhân xưng - Định nghĩa, Ví dụ & Trắc nghiệm
Đại từ nhân xưng - Định nghĩa, Ví dụ & Trắc nghiệm
Tìm hiểu Đại từ Nhân xưng qua định nghĩa, các ví dụ cụ thể và bài tập trắc nghiệm. Những gì cần lưu ý, trường hợp đặc biệt và cách sử dụng riêng.
Danh từ tập thể là gì? Ví dụ, Định nghĩa và Trắc nghiệm
Danh từ tập thể là gì? Ví dụ, Định nghĩa và Trắc nghiệm
Danh từ tập thể dùng để gói gọn bản chất của các nhóm hoặc bộ sưu tập. Chúng bao gồm người, động vật, đồ vật hay nhiều thứ khác.