fbpx
Trung tâm Ngoại Ngữ FME

Phân biệt Danh từ Đếm được và Không đếm được – Ví dụ cụ thể

Phân biệt Danh từ Đếm được và Không đếm được – Ví dụ cụ thể
Phân biệt danh từ đếm được và không đếm được

Danh từ không đếm được, đại diện cho một chất hoặc một ý tưởng không thể đếm được dưới dạng các đơn vị riêng biệt (trừ khi được đo lường). Mặt khác, danh từ đếm được là những thứ bạn có thể đếm riêng lẻ.

Dưới đây là những điểm chính về danh từ không đếm được cần ghi nhớ:

 1. Không có dạng số nhiều: Bạn không thể biến danh từ không đếm được thành số nhiều. Chúng giữ nguyên cho dù bạn đang nói về một ít hay nhiều chất.
 2. Không có mạo từ bất định: Danh từ không đếm được không dùng “a” hoặc “an” trước chúng. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng những từ như “một số” hoặc “một chút” khi đề cập đến một lượng không xác định.
Loại danh từVí dụ
Khái niệm trừu tượng và hiện tượng vật lýnghiên cứu, lời khuyên, thông tin, kiến ​​thức, tiền bạc, logic, trọng lực, gia tốc, ô nhiễm, phản hồi, giao thông, bức xạ, sinh khối, tia chớp
Chất liệu, vật liệu và thực phẩmkhông khí, nước, máu, rong, bùn, cỏ, rong biển, graphite, đất sét, thạch anh, cơm, bột mì, thịt
Nguyên tố, hóa chất và khíheli, sắt, đồng, axit clohydric, canxi cacbonat, carbon monoxide, metan
Môn học và lĩnh vựcsinh học, hóa học, vật lý, toán học, địa lý, tâm lý học, kinh tế, nuôi trồng thủy sản, lượng giác

Phân biệt Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được dựa vào ngữ cảnh

Trong tiếng Anh, một số danh từ nhất định, chẳng hạn như những danh từ được liệt kê trong bảng trên, nhất quán (hoặc hầu như luôn luôn) là không đếm được. Tuy nhiên, vô số danh từ khác có thể thay đổi giữa đếm được hoặc không đếm được dựa trên ngữ cảnh.

Để phân biệt xem một danh từ là đếm được hay không đếm được trong một ngữ cảnh nhất định, hãy suy nghĩ xem bạn có đang chỉ ra một đối tượng, thực thể hoặc danh mục đơn lẻ, hữu hình hay không.

Ngược lại, hãy đánh giá xem bạn đang miêu tả một khối lượng tổng thể hay khái niệm về một sự vật cụ thể.

Ví dụ về các Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được:

Loại danh từKhông đếm đượcĐếm đượcVí dụ khác
Khái niệm trừu tượngHe finds solace in solitude (Anh ấy tìm thấy niềm an ủi trong sự cô độc).A fear of spiders is known as arachnophobia (Chứng sợ nhện được gọi là arachnophobia).Các khái niệm thường có thể đếm được hoặc không đếm được: trọng lượng, tình yêu, lòng can đảm, sức mạnh, thời gian, vẻ đẹp, áp lực, tầm nhìn, kinh doanh.
Chất, vật liệu và hiện tượngThe air in the mountains is refreshing (Không khí trên núi thật sảng khoái).She saw a light at the end of the tunnel (Cô đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm).Nhiều danh từ chỉ các chất cũng được dùng để chỉ các vật thể riêng lẻ hoặc các loại chất được đề cập: xương, da, ánh sáng, âm thanh, chất rắn, chất lỏng, chất khí, chất dẻo, axit, chất kiềm.
Các loại của một cái gì đóFish is a versatile source of protein (Cá là một nguồn protein đa năng).Different fish species inhabit these waters (Các rạn san hô là nơi sinh sống của rất nhiều loại cá).Nhiều danh từ không đếm được, bao gồm thức ăn, đồ uống và các chất khác, có thể trở thành đếm được khi đề cập đến một loại danh từ cụ thể được đề cập: rượu vang Chile, pho mát mềm, khí độc.
Đồ uốngHe loves the flavor of coffee (Anh ấy yêu hương vị của cà phê).I ordered three different coffees (Tôi gọi ba loại cà phê khác nhau).Chất lỏng thường không đếm được, nhưng khi đề cập đến một loại đồ uống, chúng thường được sử dụng một cách thông tục như những thứ có thể đếm được: bia, trà, nước, coca.

Danh từ không đếm được là số ít hay số nhiều?

Danh từ không đếm được nên được coi là số ít, và do đó, chúng phải luôn được sử dụng với động từ số ít để đảm bảo sự thống nhất giữa chủ ngữ và động từ.

Ví dụ

Knowledge:

 • Incorrect: Knowledges can lead to success.
 • Incorrect: Knowledge are essential for growth.
 • Correct: Knowledge is a valuable asset.

Experience:

 • Incorrect: Experiences shape our understanding.
 • Incorrect: Experience are gained over time.
 • Correct: Experience is a great teacher.

Information:

 • Incorrect: Informations are constantly evolving.
 • Incorrect: Information are crucial in decision-making.
 • Correct: Information is readily available online.

Advice:

 • Incorrect: Advices are often given by experts.
 • Incorrect: Advice are important for making choices.
 • Correct: Advice is appreciated in times of need.

Sử dụng mạo từ với danh từ không đếm được

Khi xử lý các danh từ đếm được số ít, thông thường cần sử dụng mạo từ hoặc một từ hạn định khác (ví dụ: “the interview”, “a participant”, “my hypothesis”). Ngược lại, danh từ không đếm được thường đứng độc lập mà không cần mạo từ.

Bởi vì danh từ không đếm được không thể được định lượng dưới dạng các mục riêng lẻ, các mạo từ không xác định (“a” hoặc “an”) không bao giờ được sử dụng cùng với chúng.

 • Incorrect: She bought an equipment for her home gym.
 • Correct: She bought equipment for her home gym.
 • Incorrect: He offered an information about the upcoming event.
 • Correct: He offered information about the upcoming event.
 • Incorrect: They provided an assistance in solving the technical issue.
 • Correct: They provided assistance in solving the technical issue.

Trong trường hợp bạn đang đề cập đến một trường hợp cụ thể hoặc một khối riêng biệt của một danh từ không đếm được, mạo từ xác định “the” có thể được sử dụng một cách thích hợp.

 • Correct: The music playing in the background is soothing.
 • Explanation: Đề cập đến một phiên bản nhạc cụ thể hiện đang phát.
 • Correct: The laughter of children echoed through the park.
 • Explanation: Đề cập đến một loạt tiếng cười riêng biệt được tạo ra bởi một nhóm trẻ em cụ thể.
 • Correct: She was captivated by the beauty of the sunset.
 • Explanation: Đề cập đến một ví dụ cụ thể về cảnh hoàng hôn mà cô ấy quan sát và thấy đẹp.

Con số và Số tiền

Nhiều danh từ không đếm được đi kèm với các từ chia chúng thành các đơn vị đếm được. Điều này hữu ích khi bạn muốn tham chiếu đến một thực thể hoặc đơn vị duy nhất hoặc được đánh số.

 • A piece of advice.
 • A head of broccoli.
 • A bolt of lightning.
 • Ten items of feedback.

Tìm thuật ngữ chính xác để mô tả số tiền có thể khó khăn. Nhiều thuật ngữ mô tả số lượng (ví dụ: “some”, “a very of”, và “most”) có thể được sử dụng với cả danh từ đếm được và không đếm được (mặc dù lưu ý rằng những thuật ngữ này thường quá mơ hồ để sử dụng trong văn viết học thuật).

 • Không đếm được: Some knowledge is necessary for this task.
 • Đếm được: Some books can be quite enlightening.
 • Không đếm được: In just a few hours, most of the ice will have melted.
 • Đếm được: Most of the students prefer group discussions.

Tuy nhiên, có một số thuật ngữ chỉ có thể được sử dụng với danh từ không đếm được hoặc không đếm được. Đảm bảo chọn chính xác giữa “less” so với “less“, “much” so với “many” và “amount” so với “number“.

Không đếm đượcĐếm được
LessIsolated parts of the ocean contain less pollution.FewerIsolated parts of the ocean contain fewer pollutants.
MuchToo much money has been spent on this project.ManyToo many dollars have been spent on this project.
Amount ofWe discovered a significant amount of green algae in the lake.Number ofWe discovered a significant number of microorganisms in the lake.

“Research” và “Data”

Trong lĩnh vực viết học thuật, việc sử dụng “Research” và “Data” một cách chính xác có thể khá khó khăn do tính chất không thể đếm được của chúng.

Không bao giờ thêm “s” để tạo số nhiều cho “Research” hoặc “Data”. (Xin lưu ý rằng “Research” chỉ đúng khi được dùng ở dạng số ít ngôi thứ ba của động từ “Research”).

 • Incorrect: He conducted multiple researches on climate change impacts.
 • Correct: He conducted multiple research on climate change impacts.
 • Incorrect: The team presented their datas at the conference.
 • Correct: The team presented their data at the conference.
 • Incorrect: New researches have emerged in the field of artificial intelligence.
 • Correct: New research has emerged in the field of artificial intelligence.

Luôn luôn sử dụng “research” như một danh từ số ít.

 • Incorrect: Many students believe that research take a lot of time.
 • Correct: Many students believe that research takes a lot of time.
 • Incorrect: The team’s research uncover new insights into the problem.
 • Correct: The team’s research uncovers new insights into the problem.

Tuy nhiên, “data” có thể được sử dụng như một danh từ số ít và số nhiều.

 1. Số ít: Data analytics plays a crucial role in business decision-making.
 2. Số nhiều: Data indicate a significant trend toward renewable energy adoption.

Bạn có thể quan tâm

Danh từ (Noun) tiếng Anh - Định nghĩa, phân loại và ví dụ
Danh từ (Noun) tiếng Anh - Định nghĩa, phân loại và ví dụ
Danh từ (Noun) trong tiếng Anh là từ chỉ một người, một vật, một ý tưởng hoặc một địa điểm. Tìm hiểu qua các phân loại, ví dụ và trắc nghiệm.
Đại từ nhân xưng - Định nghĩa, Ví dụ & Trắc nghiệm
Đại từ nhân xưng - Định nghĩa, Ví dụ & Trắc nghiệm
Tìm hiểu Đại từ Nhân xưng qua định nghĩa, các ví dụ cụ thể và bài tập trắc nghiệm. Những gì cần lưu ý, trường hợp đặc biệt và cách sử dụng riêng.
Danh từ tập thể là gì? Ví dụ, Định nghĩa và Trắc nghiệm
Danh từ tập thể là gì? Ví dụ, Định nghĩa và Trắc nghiệm
Danh từ tập thể dùng để gói gọn bản chất của các nhóm hoặc bộ sưu tập. Chúng bao gồm người, động vật, đồ vật hay nhiều thứ khác.